معرفی تیم ها و دپارتمان های مجموعه راهنمای تجارت

شرکت

آیا مایلید درباره ما بیشتر بدانید؟ در این صفحه تیم های کاری مجموعه راهنمای تجارت در دپارتمان های مختلف برای شما لیست شده است.

آیا مایلید درباره ما بیشتر بدانید؟ در این صفحه تیم های کاری مجموعه راهنمای تجارت در دپارتمان های مختلف برای شما لیست شده است.

•     مدیریت ها
o    مدیریت اول / Board of Managers
o    مدیریت برندها / Brands Managers
o    مدیریت توسعه  / Develop Management
o    مدیریت جهانی  / International Management
o    مدیریت مالی / Financial Management
o    مدیریت سرمایه / Investment Management
o    مدیریت تجاری / Business Management
o    مدیریت تبلیغات / Marketing Management
o    مدیریت اطلاعات / Information Management
o    مدیریت فناوری / Technology Management
o    مدیریت آی تی / IT Management
o    مدیریت امنیت / Security Management
o    مدیریت روابط / Relations Management
o    مدیریت کارمندان / Company Management