مطالعه اهداف برنامه ای و ماموریت مجموعه راهنمای تجارت IR48

شرکت

این سایت با چه هدفی طراحی و ساخته شده است؟ ماموریت این مجموعه در تجارت چیست؟ مطالعه متن اهداف و چشم انداز بهمراه ماموریت های تعبیه شده برای کسب موفقیت ما

این سایت با چه هدفی طراحی و ساخته شده است؟ ماموریت این مجموعه در تجارت چیست؟ مطالعه متن اهداف و چشم انداز بهمراه ماموریت های تعبیه شده برای کسب موفقیت ما

 

•    هدف: مطالب مفید آموزشی رایگان برای رشد تجارت با کمک ابزار روز جهان فناوری
•    8 طبقه برای 48 : برند / بازار / آنلاین / جهان / تجارت / طراحی / ساده / رسانه
•    دسته بندی خدمات: محصولات تجاری / خدمات تجاری / محصولات و خدمات رایگان
•    شرایط: ثبت نام فقط برای شرکت ها با احراز هویت و بر اساس قوانین لازم به قبول
•    استخدام: کارآفرینی آزاد نیروهای متخصص با امکان کار در منزل با شرایط پذیرش
•    مدیریت مطالب
-    تحقیقات اینترنتی
-    ترجمه تیمی
-    ویرایش ساده
-    انتشار منظم
-    گرافیک خلاق
-    اشتراک دوستان
-    پروموت شبکه
-    کامنت پویا
-    دانلود کاتالوگ
-   خبرنامه هفتگی