پیام مدیر و موسس مجموعه راهنمای تجارت

شرکت

تاثیرات منفی عدم اطلاع رسانی صحیح به تجارت های ایرانی برای استفاده استاندارد از فناوری های روز جهان ما را به ساخت مجموعه ای آموزشی و بروز با هدف رشد رایگان تجارت ها ترغیب نمود.

تاثیرات منفی عدم اطلاع رسانی صحیح به تجارت های ایرانی برای استفاده استاندارد از فناوری های روز جهان ما را به ساخت مجموعه ای آموزشی و بروز با هدف رشد رایگان تجارت ها ترغیب نمود.

به نام خالق هستی و زیبایی

 

پیام مدیر مجموعه راهنمای تجارت
به صاحبان و علاقمندان تجارت

[zt_button type="icon-stroke" colour="white" icon="fa fa-linkedin-square" link="https://ir.linkedin.com/in/zagrox"]لینک پروفایل مدیریت در شبکه Linkedin[/zt_button]