ضرورت تبلیغات بیرونی برای تجارت

برندسازی

چرا باید از تبلیغات بیرون از خانه برای بازاریابی خود استفاده کنید؟

تبلیغات بیرونی راه بزرگی برای دستیابی به مکانی است که مردم زندگی می کنند، کار می کنند و به  تفریح می روند.

 رسانه در همه جا حضور دارد و زمانی که خلاقانه بکار گرفته می شود، فضای تبلیغاتی وسیع و جدیدی را ایجاد می کند که قبلاً وجود نداشته است- فضاهای تبلیغاتی که می توانند مردم را در مسیرشان  به خود جلب کنند.

با ترکیبی از رسانه های سنتی  و غیرسنتی ، تبلیغات بیرونی ، بسته ای ازگزینه های رسانه ای را مطرح می کند که نا همسان هستند. این گزینه ها و ترکیب رسانه ها، فقط به تصویرسازی محدود می شوند و همگی آنها در تبلیغات بیرونی EMC، موجود هستند. تبلیغات بیرونی تمامی آن چیزی است که ما انجام می دهیم.

اکثر مردم ۷۰ درصد از زمان شان را در بیرون از منزل سپری می کنند.

ما یک ملت درحال حرکت هستیم و مقدار فزاینده ای از زمان مان را بیرون از منزل سپری می کنیم و هنوز یک مقدار تقریباٌ نامنتاسبی از بودجه تبلیغاتی  صرف تبلیغات بیرونی می شود.

منابع: مک کان جهانی، مخارج کلی رسانه ۲۰۱۰، TVB، زمینه یابی پژوهش رسانه نلسون ۲۰۰۸، ساعات / هفته

تبلیغات بیرونی یکی از اشکال بسیار موثر رسانه است.

CPM برای تبلیغات بیرونی از لحاظ تاریخی یکی از پایین ترین هاست- دومین پس از رادیو

چه چیزی برای تبلیغات کنندگان مهم است؟ دستیابی به افراد بیشتر با صرف هزینه کمتر. این خیلی ساده است؟

تبلیغات بیرون از منزل یکی از حائز اهمیت ترین رسانه هاست.

مصرف کنندگان از محیط بیرون از منزل شان آگاه هستند. آنان در طول روز به تبلیغاتی که مشاهده می کنند، توجه می کنند. این نمودار نرخ گزارش شده از سوی مصرف کنندگان در ارتباط با میزان مواجهه با رسانه های ویژه را نشان می دهد.

منبع: مرکز رسانه بیرونی، “سیر مصرف کننده” ۲۰۱۲

مقایسه تبلیغات بیرونی با سایر انواع تبلیغات

برخلاف تلوزیون، رادیو یا چاپ، تبلیغات بیرونی، رسانه ای است که نمی تواند خاموش شود و یا از کار بیفتد. مشاهده کنندگان نمی توانند به سرعت از کنار تبلیغات بیرونی عبور کنند. زیرا این تبلیغات در محیط آنان در جریان است. آنان وارد دامنه مشاهده نمایشگرهایی می شوند که بصورت راهبردی در جای خود قرار گرفته اند- نظیر بیلبوردها. با استفاده از رادیو، تلوزیون و چاپ و اینترنت، مصرف کنندگان این توانایی را پیدا می کنند که کانال را عوض کنند، سریعتر آنرا هدایت کنند، صفحه اینترنت را خاموش یا روشن کنند و یا پنجره مرورگر را ببندند. تبلیغات بیرونی، تقریباٌ تنها جایی است که مصرف کنندگان نمی توانند فضای تبلیغاتی شان را کنترل کنند. این امر به تبلیغات کنندگان امکان بی سابقه کنترل بر مکان و چگونگی نمایش تبلیغات را می دهد. تبلیغات بیرونی به تبلیغات کنندگان کنترل بیشتری بر فضاهای تبلیغاتی شان را می دهد زیرا در برابر “اثر ویدئو” مصون است و نیز بصورت بی سابقه ای گزینه های رسانه ای متفاوتی را پیشنهاد می کند و این در حالی است که سایر رسانه های تبلیغاتی کنترل کمتری را در اختیار تبلیغات کنندگان قرار می دهند.

تبلیغات بیرونی فقط به بیلبوردها محدود می شود؟

بسیاری از افراد هنوز فکر می کنند که تبلیغات بیرونی فقط شامل بیلبوردهاست. درست است، یک بیلبورد خوب هنوز قوی ترین ابزار است اما ما در اینجا به شما می گوییم که تبلیغات بیرونی، فراتر از بیلبوردهاست. رسانه های جدیدی که قابل دستیابی هستند و مخاطبان هدف شما را به خود جلب می کنند، متعاقباً معرفی خواهند شد.

زکات دانش نشر آن است :
Share on print
Share on email
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter