تفکیک مشتریان قبل از بازاریابی

تفکیک مشتریان قبل از بازاریابی

نکات مهم برای فهم مصرف کنندگان بازار شما پیش از شروع بازاریابی

مرتکب اشتباه بازاریابی محصولات و خدمات، پیش از تعیین مصرف کننده یا مشتری نشوید.

اگر مرتکب چنین اشتباهی شوید، ، پول بازاریابی تان را هدر داده اید.

بازاریابی فقط موضوع جایگذاری تبلیغات نیست بلکه روش جذب تجارت جدید است.

قبل از اینکه به کسب موفقیت امیدوار باشید، شما باید بدانید که دقیقاً چه کسانی هدف بازاریابی شما هستند.

شما نیاز دارید تا هدف بازاریابی تان را پیش از کسب آن بدانید.

بعنوان مثال، درخرید یک مکان تبلیغاتی در تلوزیون، اگر شما در تلاش برای فروش قایق های ماجراجویی باشید، موضوع چیست؟ آیا واقعاً این مردم حاضرند در جلوی قایق بنشینند؟

تعریف مصرف کنندگان آنان را با دانستن هرچیزی درمورد آنان، آغاز کنید. با دقت درمورد محصول یا خدمات فکر کنید. دقیقاً چه کسی می خواهد آن را بخرد؟

پروفایل دموگرافیک مصرف کننده مورد نظر چیست؟

اطلاعات جمعیت شناختی (دموگرافیک) برای بازاریابی مورد نظر بسیار مهم است_ مسلماً شما نمی خواهید اسکیت را برای سالمندان و یا مبلمان گران قیمت را برای یک جامعه کم درامد بازاریابی کنید. نیمرخ دموگرافیک بازارمورد نظر را برآورد کنید:

 • آنها چه سنی هستند؟
 • جنسیت آنان چیست؟
 • وضعیت تاهل آنان چگونه است؟
 • آیا آنان فرزند دارند؟ اگر بله در چه سنی؟
 • آنان در کجا زندگی می کنند؟
 • سطح درامد/ دارایی خاص آنان چقدر است؟

نگرش ها/ سبک زندگی مصرف کنندگان مورد نظر چیست؟

سبک زندگی و نگرش نیز در تعیین نیمرخ مصرف کنندگان شما، مهم است.

مردمی که در تلاش و تکاپو هستند دارای اولویت هایی در سبک زندگی و محدودیت هایی در وقت شان هستند که مردم بازنشسته دارای آن نیستند. مخاطبان شما اینگونه هستند؟:

 • شاغل هستند و یا بازنشسته؟
 • آنان ترجیح می دهند وقت اضافه شان را چگونه سپری کنند؟ عادات آنان چیست؟
 • عادات خرید آنان چگونه است؟
 • سایر محصولاتی که آنان می خرند، چیست؟
 • در تعطیلات آنان به کجا می روند؟

شبکه اینترنت، منبع عظیمی از اطلاعات درمورد منابع مختلف است که می تواند برای شما پژوهش های به روز درمورد بازار و روند فعلی مصرف کننده فراهم سازد.

رقابت برای محصول یا خدمات شما چیست؟

اگر مخاطبان مورد نظر شما درحال خرید محصول یا خدمات مشابهی از رقیب یا رقبای شما هستند، بفهمید که چرا ؟ آیا رقیب:

 • قیمت پایین تری را پیشنهاد می کند؟
 • خدمات بهتری می دهد؟
 • یا در حال حاضر هیچ رقیبی برای محصولات یا خدمات وجود ندارد؟

اگر شما تصور فروش مناسب خدمات یا محصولات تان در بازار را دارید، باید بازار مورد نظرتان را تا حد امکان “خاص” کنید. بنابراین بعنوان یک مشتری یا مصرف کننده ایده ال فکر کنید. او را با جزئیات تصور کنید. “ببینید” او چه کاری رانجام میدهد؟ چه چیزی فکر می کند و می خواهد.

 اگر شما نتوانید این شخص را بصورت شفاف و واضح تصور کنید، بنابراین شما نیازمند آن خواهید بود تا درمورد مصرف کنندگان یا مشتریان بالقوه تا جایی که می توانید، تحقیق کنید. زیرا تا زمانی که شما نتوانید بازار مورد نظرتان را تعریف کنید، نخواهید توانست درمورد بازاریابی تصمیم بگیرید. بعنوان مثال: چطور ، کجا و چه هنگامی تبلیغ کنید؟

زکات دانش نشر آن است :
Share on print
Share on email
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter