5 دلیل برای آنالیز بازاریابی شما

5 دلیل برای آنالیز بازاریابی شما

با 5 ضرورت اصلی در اجرای آنالیز بازاریابی برای تجارت های خرد آشنا شوید

آنالیز بازاریابی، یک مرور کامل از طرح بازاریابی، اهداف، راهبردها و فعالیتهای کنونی است که تجارت خرد شما در حال اجرای آن است. هدف آن است که دریابیم چه چیزی کارآمد و چه چیزی ناکارامد است و بنابراین می توانید حوزه های مرتبط با پیشرفت را شناسایی کنید. یک آنالیز بازاریابی موفق به شما کمک می کند تا با دقت به نقاط ضعف و قوت بازاریابی تان اشاره کنید و بنابراین شما می توانید تصمیمات محکمی را درمورد سرمایه گذاری در آینده اتخاذ کنید.

در اینجا پنج دلیل وجود دارد که آنالیز بازاریابی، ایده خوبی برای هر تجارت خرد است.

۱- آنالیز بازاریابی به شما کمک می کند تا فعالیتهای بازاریابی و اهداف تان را هم تراز کنید.

در عملیات روزانه یک تجارت خرد، بسیاری از کارآفرینان آنقدر نگران مسئولیتهای روزانه هستند که تمرکز خود بر تصویر اصلی و اهداف بلند مدت تجارت را از دست می دهند. هنگامی که چنین اتفاقی رخ می دهد، مشکل می توان به خاطر آورد که چرا یک راهبرد بازاریابی  خاص اجرا شده است و اگر تجارت با موفقیت در حال اجراست، چطور می توانیم آن راهبرد موفق خاص را شناسایی کنیم. آنالیز بازاریابی روشی برای یک قدم بازگشت به عقب است، بازگشت به طرح تجارت و طرح بازاریابی شما و اطمینان از اینکه فعالیتهای روزانه در حال اجرا، حامی اهداف تجاری شماست.

۲- شما می توانید ببینید که چه چیزی در تجارت شما کارامد نیست

آنالیز بازاریابی به مالکان تجارت کمک می کند تا تمامی فعالیتهای بازاریابی که درحال حاضر در حال اجرا هستند را مورد بررسی قرار دهند و همزمان فعالیتهایی را که موفق هستند، تعیین کنند. این امر، فرصتی برای مشاهده تجارت با دیدی عینی، مجهز به واقعیت و اطلاعات گرداوری شده از پژوهش شماست. تا از این طریق بتوانید درمورد اظهارات مختلف در رابطه با حوزه های بازاریابی در مرحله شکل گیری تجارت، قضاوت کنید.

سپس شما می توانید تصمیم بگیرید که چطور فعالیتها را در راستای دستیابی به موفقیت بزرگتر ، بهبود ببخشید و دریابید که چه تاکتیک های جدیدی باید در تلاش های بازاریابی شما بکار گرفته شوند.

۳- شما با ایده های جدید و راهبردهای متفاوتی مواجه می شوید

آنالیز بازاریابی مستلزم میزان خاصی از تحقیق در رابطه با تجارت شما و نیز عوامل بیرونی است. گرچه این امر دلیل اصلی اجرای آنالیز نیست، اما فرایند تحقیق می تواند روش فوق العاده ای برای کشف ایده های جدید در تجارت شما باشد. بعنوان مثال طی تحقیق شما ممکن است دریابید که رقابت شما طوری عمل می کند که هرگز فکر نمی کرده اید. با یک تعدیل کوچک و پس از شخصی سازی فعالیت ها  شما می توانید فعالیتهای بازاریابی جدیدی را ایجاد کنید که بالقوه شگرف هستند.

۴- شما  بینش عمیقی از رقابت تان کسب می کنید

بازاریابی موفق مستلزم درک عمیق از برخی عواملی نظیر بازار، جامعه هدف شما و رقبای شما است. آنالیز بازاریابی روش بزرگی برای کاوش در این امر است که رقیب شما چه کسی است. با بررسی نقاط ضعف و قوت رقیب تان شما می توانید روش تعامل با مخاطبانتان را بهبود ببخشید و تجارت تان را ارتقاء دهید.

۵. آنالیز بازاریابی باعث ذخیره زمان و پول در دراز مدت می شود.

بدون بررسی منظم ، شما ممکن است زمان و پول را در آن دسته از فعالیتهای بازاریابی که نتایج کمی را دربردارند از دست بدهید بدون اینکه حتی از این امر آگاه باشید. اجرای آنالیز بازاریابی بصورت منظم، به شما کمک می کند تا سرمایه گذاری بازاریابی تان را با کمک تمرکز بر فعالیتهایی که بهترین کارکرد را در تجارت شما دارند، به حداکثر برسانید.

آنالیز بازاریابی در مجموع دربرگیرنده مرور تمامی مدارک تجارت های موجود ، برای شفاف سازی اهداف، طرح ها، تدوین لیستی از راهبردهای درحال اجرا، جمع آوری ورودی از پرسنل کلیدی در تجارت و اجرای پژوهش در رابطه با عوامل خارجی (رقیب، بازار، اقتصاد، صنعت و غیره) است. مطالعه درمورد تحلیل SWOT را ادامه دهید تا آنالیز بازاریابی  خود را آغاز کنید.

اشتراک این مطلب با دوستان: