برنامه توسعه شخصی کارمندان

برنامه توسعه شخصی کارمندان

14 راه برای توسعه خلاقیت کارمندان و تبدیل شدن به یک محیط کاری پویا

آیا به مدیریت بهتر فضای کارمندان خود توجه دارید؟ با مطالعه این موارد و بکارگیری آن به آسانی یک محیط کاری فعال و خلاقانه ایجاد کنید. همچنین درباره باید ها و نباید های این برنامه های توسعه ای شخصی در انتهای مطلب بیشتر بخوانید.

فهرستی از کارهایی که برای توسعه برنامه شخصی کارمندان به کار بگیرید

تعیین مسئول پیشرفت

مشخص کنید چه کسی باید مسئول برنامه شخصی پیشرفت هر کارمند باشد. بطور معمول مدیر بخش کارمندان است.

فرهنگ یادگیری

یک فرهنگ یادگیری را ایجاد کنید که هرکسی را به پیشرفت کردن تشویق کند. میتوانید از مربیان خارجی برای مدیران ارشد نیز استفاده کنید.

درک اهداف

مطمئن شوید که کارمندان، درکی از اهداف شرکت و این که چطور همکاری میکنند را دارند.

شناخت ضعف و قدرت

میتوانید از مجموعه ای از سوالات استاندارد به عنوان پایه ای برای بحث در مورد اهداف کارمند، نقاط قوت و نیازهای پیشرفت استفاده کنید.

شناخت اهداف شخصی

کارمندانتان را به شناسایی اهداف پیشرفت شخصیشان تشویق کنید. حتی اگر آن هدف ها به شغلشان مربوط نباشند.

ارزیابی نیازها

اهداف کارمندانتان را مطابق با نیاز هایشان ارزیابی کنید. یک مذاکره از ترکیب اهداف هم کارمند و هم شرکت آماده کنید.

شناخت ضرورت ها

در نظر بگیرید که آیا چالش در مورد اهداف بلند مدت یا نیاز های ضروری کارمندان بهتر است و یا بحث در مورد روش های یادگیری ارجحیت دارد.

موافقت یا اولویت ها

با ۳ ویژگی موافقت کنید: واقع گرایانه بودن، قابلیت اندازی گیری اهداف کلیدی و داشتن زمان. اولویت ها و اهداف موقتی را نیز شناسایی کنید.

راهنما و یادگیری

مشخص کنید که چطور یادگیری میتواند در محل کار کمک کند. به عنوان مثال وظایف و مسولیت هایی را همراه با راهنما در کار ارائه دهید.

نقش های آموزشی

هرگونه نقش های آموزش رسمی را مشخص کنید، به خصوص اگر بعضی از کارمندان توانایی منفعت رساندن به شرکت را داشته باشند یا اگر نیاز به تخصص ویژه ای باشد.

تشویق مدیر

برای پیشرفتهای شخصی فرصت هایی همراه با تشویق و حمایت از طرف مدیر بگذارید.

ارزیابی پیشرفت

از کارمندانتان به طور معمول هر ۳ ماه برای ارزیابی پیشرفت ها در برابر اهداف و مشکلات سوال بپرسید.

موافقت با فرصت ها

با اهدافی که تجدید نظر شده اند و فرصت های جدید پیشرفت کاری موافقت کنید

برآورد هزینه

هزینه های موثر برای دستیابی به اهداف کسب و کار را برآورد کنید و عواملی که باعث جلوگیری از اخذ موفقیت میشود را شناسایی کنید. ( به عنوان مثال: سیستم های ضغیف)

قوانین اصلی

این کارها را انجام دهید

  • برای هر کارمند از PDPs استفاده کنید.
  • کارمندان را تشویق کنید تا اهداف شخصی و نیاز هایشان را بشناسند.
  • در مورد اهدافی که مناسب هردو شماست تبادل نظر کنید.
  • روی بخشی از اولویت ها تمرکز داشته باشید و بیشتر اهداف را بنا قرار دهید .
  • به طور منظم، پیشرفت ها را مرور کنید.
  • ارائه حمایت و تشویق داشته باشید.

این کارها را انجام ندهید

  • هدف ها را تحمیل نکنید.
  • وانمود کنید که یک میزان مناسب همه می باشد.
  • آموزش تمرین های جداگانه پیشرفت ها را محدود کنید.
اشتراک این مطلب با دوستان: