آیا تجارت شما دچار بیماری است؟

آیا تجارت شما دچار بیماری است؟

این سه نسبت را به صورت منظم محاسبه کنید تا ببینید تجارت شما تا چه حد سالم است؟

وام دهندگان علاقه مند به تحلیل نسبت ها هستند. این کار به آنها اجازه می دهد تا دریابند که چطور تجارت شما کار می کند و تجارت تان را با سایر تجارت هایی که به آنها پول قرض داده اند، مقایسه کنند. اما تحلیل نسبت، ابزاری مفید برای مالکیت تجارت نیز می باشد.

تجارت شما  تا چه حدی سالم است؟ برخی از تحلیل نسبت های پایه، این را به شما خواهند گفت. محاسبه این سه نسبت مالی به شما اجازه خواهد داد تا وضعیت کنونی تجارت تان را چک کنید. مشکلات بالقوه را تشخیص دهید و دریابید که در طی زمان تجارت شما بهتر خواهد شد یا بدتر.

۱. نسبت کنونی

نسبت کنونی یک ابزار تشخیصی عالی است زیرا براورد می کند که آیا تجارت شما منابع کافی جهت پرداخت صورت حساب ها در دوازده ماه آینده را دارد یا خیر. فرمول مذکور از این قرار است:

نسبت کنونی= دارایی های کنونی/ بدهی های کنونی

بخاطر داشته باشید که دارایی های کنونی طبقه ای از دارایی ها در ترازنامه هستنند که نقدینگی و دارایی هایی را ارائه می کنند که انتظار می رود در طی یک سال به پول نقد تبدیل شوند.

بدهی های کنونی ، طبقه ای از بدهی ها در تراز نامه هستند که تعهدات مالی را ارائه می کنند که انتظار می رود درطی یک سال پرداخت شوند. بعنوان مثال: فرض کنید که یک تجارت ۴۷۲/۸ ملیون تومان دارایی کنونی و ۷۲۰۰ ملیون تومان بدهی کنونی دارد. پس نسبت کنونی آن

 472/8 ملیون تومان/ ۷۲۰۰ ملیون تومان=۱۸/۱:۱ خواهد بود. بنابراین برای این تجارت نسبت کنونی، یک صورت حساب خوب به دست می دهد. برای هر ملیون تومان در بدهی کنونی، ۱۸/۱ ملیون تومان در دارایی کنونی وجود دارد.

نسبت کنونی روی یک ، خبر خوبی است. در کل ، اگر شما درحال مقایسه نسبت کنونی تان از یک سال به سال دیگر هستید و آن بسیار نابهنجار به نظر می رسد، شما احتمالاً مشکلی در جمع آوری حساب های دریافتی دارید و یا فهرست موجودی خیلی زیادی را حمل کرده اید.

۲. نسبت بدهی

نام این نسبت به ما همه چیز را می گوید: این نسبت نشان می دهد که چقدر از تجارت شما در بدهی قرار دارد. این یک راه عالی برای چک کردن پرداخت بدهی دراز مدت تجارت شماست. این فرمول به این صورت است:

نسبت بدهی کلی= بدهی کلی/ دارایی های کلی

مجدداً ، شما می توانید این اعداد را از ترازنامه تان بگیرید و بکار ببندید. بعنوان مثال، یک تجارت با دارایی کلی ۳۷۵/۲۲ ملیون تومان و بدهی کلی ۲۵۰۰۰ ملیون تومان، یک نسبت بدهی کلی معادل ۲۵۰۰۰ ملیون تومان/۳۷۵/۲۲ میلون تومان=۱۱/۱:۱ خواهد داشت. بنابراین در این تجارت، ۱۱/۱ ملیون تومان برای هر ملیون دارایی، دچار بدهی است. تا کنون درمورد این تجارت، نسبت بدهی کلی به ما می گوید که این تجارت چندان سالم و خوب نیست و ممکن است واقعاً بیمار شود. برای سلامت بیشتر، نسبت بدهی کلی باید ۱ یا کمتر باشد.

نسبت بدهی کمتر، نسبت بدهی کلی پایین تر یک تجارت در مقایسه با پایه دارایی است. به عبارت دیگر، تجارت های با نسبت بدهی کلی بالا در معرض خطر ورشکستگی و یا حرکت به سوی ورشکسته شدن قرار دارند. (شما می توانید درک کنید که چرا وام دهندگان علاقه زیادی به این نسبت دارند)

۳. سود جانبی

فروش محصولات تجارت شما چقدر سود خالص به همراه دارد؟ محاسبه سود جانبی، پاسخ این سوال را به شما می دهد. فرمول به این صورت است:

سود جانبی= درامد خالص/ فروش

بعنوان مثال، اگر فروش یک تجارت ۹۸۰/۱۸۰ ملیون تومان و درامد خالص آن ۳۲۵/۴۲ ملیون تومان باشد، سود جانبی آن ۳۲۵/۴۲ ملیون تومان/۹۸۰/۱۸۰ ملیون تومان=۴/۲۳ درصد خواهد بود. بنابراین برای هر ملیون تومان در فروش، این تجارت کمی بیش از ۲۳ درصد سود خالص را تولید می کند.

این وضعیت تا چقدر سالم است؟ به غیر از این کلیت مشهود که سود جانبی بالاتر با تجارت بهتر همراه است، سود جانبی یک ابزار بسیار مفید برای اندازه گیری چگونگی عملکرد تجارت در طی زمان است. در یک نگاه شما می توانید دریابید که آیا سود خالص تجارت شما افزایش یافته است؟، مثل قبل باقی مانده است و یا طی سال گذشته کاهش یافته است. اگر کاهش یافته است، شما در می یابید که در راستای رفع این مشکل گام بردارید، نظیر  کنترل بهتر مخارج تان.

هر سه نسبت در مثال های بالا را که متعلق به یک تجارت هستند را تصور کنید و شما با این کار می توانید ببینید که فقط با محاسبه این سه نسبت شما می توانید یک ارزیابی سلامت صحیح از تجارت تان داشته باشد. تجارت توصیف شده د رمثال فوق، هنوز به آستانه انحلال نرسیده است اما بیمار است. در حالیکه نسبت سود جانبی و دارایی های کنونی ، قدرتمند است، اما نسبت بدهی کلی حاکی از آن است که این تجارت در حال حرکت به سمت بدهی سنگین است که با جریان نقدی تداخل خواهد داشت.

تجارت شما تا چه حد سالم است؟ این سه نسبت را به صورت منظم محاسبه کنید تا ببینید که چطور وضع می شود.

اشتراک این مطلب با دوستان: