تعقیب رقبای بازار

تعقیب رقبای بازار

شش راه برای پی بردن به اینکه رقبای شما درحال انجام چه کاری هستند؟

یک راه سریع برای قطع تجارت خرد شما آن است که رقیب تان را نادیده بگیرید. درحالیکه شما مشغول نادیده انگاری آنان هستید، آنان ممکن است درحال دردست گرفتن بازار مشترک تان باشند. اگر شما ندانید که رقیبت تان در حال انجام چه کاری است، شما قادر نخواهید بود تصمیم هوشمندانه ای در راستای حفظ مصرف کنندگان یا جلب مصرف کنندگان جدیدتان، اتخاذ کنید. اما بعنوان شخصی در یک تجارت خرد ، شما چطور می توانید هوش رقابتی مورد نیاز برای حفظ یا گسترش بازار مشترک تان را گرد آوری کنید؟

۶ روش و راهکار برای تعقیب رقبای بازار شما

به تبلیغات آنان توجه کنید

البته شما روزنامه های اصلی را مطالعه می کنید، اخبار را می بینید، به رادیو گوش می دهید و برای کسب اطلاعات درمورد صنعت تان وقت صرف می کنید، اما هنگامی که شما این کار را انجام می دهید، شما نباید فقط به مقالات توجه کنید، بلکه تبلیغات را نیز بخوانید. تبلیغات رقبای شما می تواند به شما چیزهای بسیاری درمورد مخاطبان مورد نظرشان و محصولات یا خدمات اختصاصی شان به شما بگوید_ اطلاعاتی مفید به هنگامی که شما درحال طرح ریزی تبلیغات تان و یا کمپین های تبلیغاتی هستید.

بصورت منظم بازدید کنید

بهترین هوش رقابتی، هوش فعلی است، بنابراین اگر رقبای شما دارای فروشگاه باشند، آن را نقطه ای برای بازدیدهای منظم قرار دهید. سر زدن روش بزرگی برای نگاه کردن به محصولات و خدمات رایج، چک کردن قیمتها و حتی دریافت ایده های نمایش داده شده است.
آیا رقیب شما داری وب سایت است؟ آن را بطور منظم بازدید کنید. وب سایت ها می توانند مخصوصاً معادنی غنی از اطلاعات باشند و به شما چیزهای بسیاری درمورد طرح های رقیب ، راهبردهای بازاریابی و حتی پرسنل شرکت بدهند، حتی بیشتر از آن چه که شما می توانید طی یک بازدید از کارخانه آنان به آن پی ببرید.

از همکاران تجاری تان پرس و جو کنید

زمان بعدی که با گروه شبکه تان هستید، یا در تعامل با برخی از همکاران تجاری تان هستید، از برخی از آنان بصورت خصوصی سوال کنید که چه چیزی درمورد رقبای شما به اسم می دانند. شما ممکن است بعنوان مثال بگویید که “آیا شما نام تجاری بزرگ J.B را شنیده اید؟” یا اگر شما می دانید که فرد مقابل تان از تجارت های موجود آگاه است، ممکن است بگویید که ” اخیراً چیزی درمورد تجارت بزرگ J.B شنیده اید؟” گوش به زنگ باشید که این روش می تواند اطلاعات مهمی درمورد طرح های رقبا ، نظیر فروش آتی، تغییر پرسنل و یا حتی درخواست فروش تجارت به شما بدهد.

از مصرف کنندگان/ مشتریان آنان پرس و جو کنید

این به معنای آن نیست که شما خارج از فروشگاه مزاحم مردم شوید.بلکه برخی از مصرف کنندگان/ مشتریان آنان ممکن است جزء مصرف کنندگان/ مشتریان شما باشند. یا شما ممکن است برخی از مصرف کنندگان/ مشتریان آنان را د رموقعیت های اجتماعی دیده باشید. اگر آن فرد در تعامل با رقبای شماست، شما می توانید به آسانی از او سوال کنید. اگر شخصی بگوید که در ارتباط با رقبای شماست، از او سوال کنید که تصور او درمورد خدمات دریافتی یا کار رقیب شما چگونه است. آنچه که مصرف کنندگان رقبای شما عنوان می کنند می تواند همان چیزی باشد که تجارت شما می تواند رواج د هد و یا شما از آن ایده بگیرید.
از کاوش کردن نترسید. به یاد داشته باشید که شما در حال جستجوی اطلاعاتی هستید که می تواند برایتان مفید باشد. اگر کسی بگوید : “خدمات بسیار بزرگ بود” ، این جمله به شما  چیزی بجز آنچه که مورد علاقه آن فرد بوده، نمی دهد. با سوالاتی نظیر “شما چه خدماتی را دوست داشتید؟” و یا ” شما فکر می کنید چه چیزی مخصوصاً خوب بود؟” به صورت عمیق تر بررسی کنید.

یک مصرف کننده باشید

این برای من عجیب است که اکثر مردم این کار را انجام نمی دهند درحالیکه این یک روش بزرگ برای درجریان قرار گرفتن درمورد محثولات و یا خدمات جدید رقبای شما و چگونگی رفتار مصرف کنندگان آنهاست. اگر من درحال فروش قهوه هستم و شخص دیگری در آن سوی خیابان نیز قهوه می فروشد، این حس درونی ایجاد نمی شود که به آنجا بروم و یک قهوه بگیرم؟ فراسوی توانایی مقایسه چیزهایی از قبیل قیمت، محصولات و خدمات مصرف کننده در آن مکان من حتی نکاتی را درمورد اینکه چطور سایر مردم کارهایی را انجام می دهند که سبب بهبود عمل من می شود را گرد آوری کنم.

ثبت نام کنید

رقبای تجاری شما ممکن است به مصرف کنندگان، نوعی عضویت و یا برنامه رضایت مصرف کننده را پیشنهاد کنند. عضویت معمولاً شامل اطلاع رسانی فروش یا رویدادها با استفاده از ایمیل یا پست است. این فرصت را رد نکنید. تا با آنچه که رقیب شما به مصرف کنندگانش پیشنهاد می کند، همگام شوید. همچنین اگر یک رقیب دارید، در خبرنامه رقیب تان ثبت نام کنید. این یک راه آسان دیگر برای گردآوری هوش رقابتی است. هنگامی که کسی به رقابت شما می آید، شما با اطلاعات بیشتری درمورد کاری که آنها انجام می دهند و برنامه ای که برای آینده دارند و برنامه ای که شما دارید، می توانید تصمیمات بهتری درمورد تجارت خردتان اتخاذ کنید. گردآوری هوش رقابتی درمورد رقبای تان باید یکی از عادات منظم شما باشد.

زکات دانش نشر آن است :
Share on print
Share on email
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter