اندازه گیری عملکرد موفق برند

اندازه گیری عملکرد موفق برند

با اندازه گیری این نکات، نام تجاری خود را برای افزایش قدرت و عملکرد مدیریت کنید

” شما نمی‌توانید چیزی که مقیاس و اندازه ندارد را مدیریت کنید ” پیتر دراکر

اگر شما یک مدیر برندینگ هستید به این معناست که شما به صورت منظم عملکرد برندتان را اندازه گیری می‌کنید. درغیر این صورت چگونه می‌توانید برند خود را به شکل موفق مدیریت کنید؟

در اینجا مواردی وجود دارد که برای مدیران توصیه می‌کنیم که اندازه‌گیری کنند:

اندازه گیری عملکرد و موفقیت برند تجاری شما

Unaided brand awareness

آگاهی از بی‌پشتوانه بودن نام تجاری، برای کسب و کارهایی که نام تجاری در آن رقابت می‌کند و شاید برای منفعتی که نام تجاری به مشتریان میرساند.

Top-of-mind brand associations

ملکه‌ ذهن بودن نام تجاری، موقعیت درست برند شما در ذهن مشتریانتان

Perceived brand delivery

منافع درک‌ شده‌ای که نام تجاری مقابل مهمترین مشتریان تحویل می‌دهد.

Attitudinal loyalty toward the brand

وفاداری نگرشی نسبت به نام تجاری

What customers think

چیزی که مشتریان فکر می‌کنند برند شما را منحصر به فرد کرده است

Brand price sensitivity

میزان حساسیت ارزش نام تجاری مقیاسی برای استحکام برند

Brand vitality

انرژی نام تجاری مقیاسی برای میزان حرکت نام تجاری در بازار

Brand quality perceptions

میزان درک کیفیت نام تجاری

Brand value perceptions

میزان درک ارزش نام تجاری

Brand accessibility perceptions

میزان درک در دسترس بودن برند

Emotional connection

میزان ارتباط احساسی با برند

Values alignment with customers

میزان هم‌ترازی ارزش‌های برند تجاری با مشتریان

Brand distribution

توزیع و همگیر بودن برند تجاری

Brand market share

میزان سهم بازار از برند شما

Brand sales

میزان فروش برند

Brand profitability

میزان سودآوری برند تجاری شما

اگر به معیارهای بالا از برندتان دست یافتید، این احتمال وجود دارد که شما فعالانه نام تجاری خود را برای افزایش قدرت و عملکرد مدیریت می‌کنید. باید خیلی از این موارد حداقل سالی یکبار و یا فوراً بعد از طرح‌های تجاری بزرگ اندازه‌گیری شود.

اشتراک این مطلب با دوستان: