همکاری آنلاین

به تیم تحقیقاتی ما بپیوندید و در پلتفرم آنلاین ما با سایر اعضای تیم ۴۸ ارتباطات و موقعیت های جدید تجاری بسازید.
درخواست عضویت

سرمایه گذاری

آیا آماده سرمایه گذاری در استارتاپ ما هستید؟ یکی از فرصت های استثنایی فقط برای متخصصین حوزه تجارت و فناوری
مطالعه پروپوزال

همکاری آنلاین

به تیم تحقیقاتی ما بپیوندید و در پلتفرم آنلاین ما با سایر اعضای تیم ۴۸ ارتباطات و موقعیت های جدید تجاری بسازید.
درخواست عضویت

اشتراک مجله الکترونیک